Atrás

Industria pon en marcha o programa ‘Activa Ciberseguridad’ do que poderán beneficiarse 4.500 pemes

Atrás
08/11/2023

Industria pon en marcha o programa ‘Activa Ciberseguridad’ do que poderán beneficiarse 4.500 pemes

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo publicou a convocatoria para a concesión de axudas a pequenas e medianas empresas dentro do Programa “Activa Ciberseguridade”. O orzamento da convocatoria é de 9,63 millóns de euros para axudar a 4.500 pemes de todo o territorio nacional. 

A Escola de Organización Industrial (EOI) será a encargada de xestionar este programa. A modalidade das axudas que se concedan terá a consideración de axudas en especie, consistente na recepción dun asesoramento especializado e personalizado que permita unha mellora dos niveis de ciberseguridade das pemes. O devandito asesoramento será proporcionado por entidades especializadas con experiencia en ciberseguridade, que foron seleccionadas mediante un procedemento de licitación. As pemes beneficiarias seleccionarán, a través do seu formulario de solicitude, a entidade especializada que lles prestará o servizo de entre as que resultaron adxudicatarias en dito procedemento. A convocatoria permanecerá aberta ata esgotar o crédito orzamentario.