Atrás

O CDTI resolve a convocatoria de axudas a Centros Tecnolóxicos de Excelencia “Cervera”

Atrás
25/03/2024

O CDTI resolve a convocatoria de axudas a Centros Tecnolóxicos de Excelencia “Cervera”

O Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades publicou o 27 de marzo de 2024, a través do Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial, a resolución definitiva da convocatoria para o ano 2023 do procedemento de acreditación e concesión de axudas destinadas a Centros Tecnolóxicos de Excelencia “Cervera”. De acordo ás Bases Reguladoras, a convocatoria forma parte dos PERTEs ERHA, AGRO e Aeroespacial.

Segundo a convocatoria publicada o 14 de xullo de 2023, e cuxo prazo rematou o 21 de septembro de 2023, o orzamento máximo establécese en 40.000.000 €. Seleccionaron 12 solicitudes, levadas a cabo por 53 entidades, sendo o total concedido de 38.300.849 €, o que representa un 95,75 % do total orzamentado. Un total de 2.425.842 € (un 6,33 % do total concedido) foron concedidos a dous entidades galegas para a participación en tres proxectos distintos.

O detalle das entidades galegas é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Título proxecto

Importe axuda (€)

G36997229

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DAS TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA

CONTRAMEDIDAS INTELIGENTES DE CIBERSEGURIDAD PARA LA RED DEL FUTURO

976.820 €

G36997229

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DAS TELECOMUNICACIÓNS DE GALICIA

6G DISTRIBUTED AND FEDERATED EXPERIMENTS IN RADIO, EDGE AND NON-TERRESTRIAL NETWORKS

799.257 €

G15305923

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓXICO DE GALICIA

CONSORCIO CERVERA PARA LA ALIANZA DE CENTROS TECNOLOGICOS PARA LA INNOVACION EN APLICACIONES QUANTUM COMPUTING PARA LA EMPRESA

649.765 €

Total concedido de axuda

2.425.842 €