Atrás

O Consello de Ministros aproba unha transferencia de crédito para medidas de sustentabilidade de regadíos introducidas pola Adenda ao Plan de Recuperación

Atrás
23/11/2023

O Consello de Ministros aproba unha transferencia de crédito para medidas de sustentabilidade de regadíos introducidas pola Adenda ao Plan de Recuperación

O Consello de Ministros aprobou un acordo polo que se autoriza unha transferencia de crédito do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, destinado a dotar económicamente de medidas relacionadas coa mellora da eficiencia e sustentabilidade de regadíos introducidas pola Adenda ao Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, Innovación e Formación Agroalimentaria do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación promove o expediente de transferencia de crédito por un importe total de 200 millóns de euros. Na Adenda á Segunda Fase do Plan de Recuperación refórzase o Plan para "mellorar a eficiencia e sustentabilidade de regadíos" mediante as seguintes inversións: medida C3.I1, a Adenda modifica esta inversión para a mellora da eficiencia e sustentabilidade en regadíos , que incrementa a súa dotación económica en 150 millóns de euros. Este investimento, tras a Adenda, conta cunha dotación de 713 millóns de euros e a medida C3.I12, a Adenda introduce unha nova medida no compoñente 3 do Plan, denominada C3.I12: “Plan de mellora da eficiencia e sustentabilidade en regadíos”, cuxo obxectivo é aumentar o investimento C3.I1 aumentando o número de hectáreas modernizadas.