Atrás

O Goberno activa os primeiros 3.400 millóns de € do Fondo Autonómico de Resiliencia coa participación das comunidades autónomas para financiar proxectos autonómicos con fondos europeos

Atrás
20/06/2024

O Goberno activa os primeiros 3.400 millóns de € do Fondo Autonómico de Resiliencia coa participación das comunidades autónomas para financiar proxectos autonómicos con fondos europeos

O 19 de xuño de 2024 celebrouse a Conferencia Sectorial do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que reuniu o Goberno e os asesores das administracións autonómicas e das cidades para informar sobre a posta en marcha do Fondo Autonómico de Resiliencia (FRA), tras a formalización do primeiros acordos legais co Grupo Banco Europeo de Investimentos, integrado polo Banco Europeo de Investimentos (BEI) e o Fondo Europeo de Investimentos (FEI).

Este fondo poderá canalizar ata 20.000 millóns de € de fondos Next Generation EU en préstamos para financiar proxectos rexionais públicos e privados en condicións vantaxosas e a longo prazo. 

Na reunión, o Ministro de Economía, Comercio e Empresa afondou nos detalles que xa lles avanzou aos presidentes autonómicos sobre as características deste Fondo, en particular sobre o seu goberno, no que as comunidades autónomas terán un papel protagonista á hora de decidir que proxectos se financiarán. Neste sentido, solicitou ás comunidades autónomas que designen aos seus representantes nos Consellos de Investimentos que farán o seguimento do desempeño deste fondo, aprobarán grandes operacións de financiamento de proxectos autonómicos e supervisarán a selección dos intermediarios financeiros.

obxectivo deste fondo é continuar coa promoción de proxectos que fomenten a transformación e a resiliencia da economía, financiando iniciativas públicas e privadas nas seguintes áreas prioritarias: Vivenda social e accesible e rexeneración urbana, Transporte sostible, Competitividade industrial e das pemes, Investigación, desenvolvemento e innovación, Turismo sostible, Economía dos coidados, Xestión da auga e dos residuos, Transición enerxética.

deseño deste fondo é flexible para poder financiar os mellores proxectos que contribúan a un crecemento económico sostible e resistente das comunidades autónomas. Neste sentido, o instrumento despregarase en función da demanda efectiva do mercado e das comunidades autónomas, polo que non se estableceron porcentaxes nin límites de distribución por comunidades. Os recursos asignaranse a través de diferentes instrumentos financeiros en función das oportunidades de investimento.

Entre os instrumentos financeiros, hai un instrumento de cofinanciamento directo, que permitirá conceder créditos a grandes proxectos, como enerxías renovables, transporte limpo ou infraestruturas sostibles, entre outros, cuxo financiamento pode chegar nalgúns casos ata 20 ou prazo máximo de 30 anos e que se complementará con financiamento do BEI con recursos propios. Tamén se despregará un conxunto de instrumentos intermediarios, cuxo financiamento se concederá a través de intermediarios seleccionados polo Grupo BEI (entidades financeiras e xestores de infraestruturas ou capital risco, por exemplo), para apoiar proxectos máis pequenos no ámbito do desenvolvemento urbano e sostible. turismo, así como o financiamento das pemes en materia de innovación, sustentabilidade e competitividade.

O Fondo de Resiliencia Rexional desprégase por fases, que se irán ampliando progresivamente para maximizar o impacto da súa execución. A primeira fase porá en marcha financiamento para proxectos rexionais públicos e privados por 3.400 millóns de €. Este financiamento é complementario ao que realiza o Grupo BEI con recursos propios adicionais e á captación de financiamento privado de intermediarios financeiros e outros investidores.

Está previsto que nas vindeiras semanas se designen os representantes dos Consellos de Investimentos, permitindo así comezar a aprobar as primeiras operacións. O Grupo BEI ten unha experiencia contrastada na identificación, estruturación e implantación de proxectos en España e un diálogo fluído coas Comunidades Autónomas, nas que desenvolveu importantes operacións no pasado. En 2023, o Grupo BEI asinou convenios de financiamento en España por un valor total de 11.386 millóns de €.