Atrás

O Goberno aproba a sinatura de convenios co BEI para a posta en marcha do Fondo de Resiliencia Autonómica

Atrás
29/05/2024

O Goberno aproba a sinatura de convenios co BEI para a posta en marcha do Fondo de Resiliencia Autonómica

O Consello de Ministros aprobou un acordo polo que autorízase a adquisición de compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, conforme o previsto no artigo 41 do Real decreto lei 36/2020, do 30 de decembro, polo que se aproban medidas urxentes para a modernización das administracións públicas e para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia , co fin de que o Ministerio de Economía, Comercio e Empresa poida asinar convenios co Banco Europeo de Investimentos (BEI) para a posta en marcha do Fondo Autonómico de Resiliencia .

A creación deste Fondo está contemplada no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, concretamente no investimento 13 do Compoñente 13: Impulso das pemes.

Esta autorización forma parte do procedemento e constitúe un requisito técnico necesario previo á sinatura do convenio entre o Ministerio de Economía e o Banco Europeo de Investimentos.

O Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, co fin de realizar achegas para a creación e financiamento dos instrumentos financeiros que conformarán o Fondo Autonómico de Resiliencia, xestionado polo Grupo Banco Europeo de Investimentos, e con base no apartado 3 do artigo 41 do o citado Real Decreto-Lei 36/2020, foi o que solicitou autorización para adquirir compromisos de gasto.

Adenda ao Plan de Transformación e Recuperación da Resiliencia contempla, entre outras medidas, o 'Fondo Autonómico de Resiliencia', por un importe de ata 20.000 millóns de euros , canalizado a través de diversos instrumentos financeiros xestionados polo Grupo Banco Europeo de Investimentos (BEI). para financiar investimentos sostibles nas Comunidades Autónomas.

Decidiuse pór en marcha esta actuación mediante un enfoque escalonado, asinando nunha primeira fase un Acordo de Execucción Marco entre o Banco Europeo de Investimentos, o Fondo Europeo de Investimentos e o Reino de España para establecer as cuestións horizontais comúns aos diferentes instrumentos aos que se irán sumando acordos instrumentais.