Atrás

O Goberno aproba o Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2024-2027

Atrás
07/05/2024

O Goberno aproba o Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación 2024-2027

O Consello de Ministros aprobou o Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e de Innovación (PEICTI) 2024-2027, o instrumento de planificación plurianual da I+D+i na Administración Xeral do Estado (AGE), cuxa previsión financeira é de case 18.400 millóns de euros. o que supón un incremento do 32% no investimento anual previsto respecto ao Plan Estatal 2021-2023 e un 73% máis con respecto ao período comprendido entre 2017 e 2020. Este Plan só recolle a previsión de convocatorias competitivas e infraestruturas de I+D+i dependentes da AGE. Entre as principais novidades do Plan, cabe destacar a transferencia de coñecemento como eixo reitor do Plan, o apoio á carreira profesional do persoal investigador e unha visión máis integral, cun maior equilibrio territorial, das infraestruturas de I+D+i. O Plan 2024-2027 recolle todas as axudas estatais destinadas a I+D+i, polo que implica e realízase con todos os Ministerios.

Ademais, conta co asesoramento do Consello Asesor de Ciencia, Tecnoloxía e Innovación e da Comisión de Coordinación, Seguimento e Avaliación, na que participaron activamente todos os Ministerios. Así mesmo, recibiu achegas e prioridades de centros públicos de investigación, universidades, centros tecnolóxicos, asociacións empresariais e expertos da comunidade científica e técnica.