Atrás

O Goberno aproba unha liña de préstamos de 4.000 M€ para promover ata 43.000 vivendas en aluguer asequible

Atrás
09/05/2023

O Goberno aproba unha liña de préstamos de 4.000 M€ para promover ata 43.000 vivendas en aluguer asequible

O Consello de Ministros, na súa reunión do 9 de mayo, encomendou ó Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) e ó Instituto Oficial de Crédito (ICO) o desenvolvemento dunha nova liña de préstamos de 4.000 millóns de euros para ampliar o parque de vivienda social, no marco da adenda ao Plan de Recuperación. O obxectivo é poner a disposición da ciudadanía ata 43.000 vivendas en edificios enerxéticamente eficientes, que deberán destinarse ó aluguer ou a prezos asequiles durante, ao menos, 50 anos. Así, o Mitma distribuirá, a través do ICO, os fondos europeos do Plan de Recuperación en forma de préstamos a longo prazo para a construcción de vivienda, sobre solo público ou privado, e para a rehabilitación de edificios, tanto de titularidade pública como privada, que vaian a destinarse a vivienda habitual en aluguer social ou asequible. A liña de créditos enmárcase no Compoñente 2 do Plan de Recuperación que inclúe 1.000 millóns de euros en axudas para construir vivendas sobre o solo público antes de que finalice 2026, e se articula sobre o principio de cooperación territorial coas comunidades autónomas e respetando as súas competencias en materia de ordenación do territorio, urbanismo e vivienda.