Atrás

O Goberno lanza 66,6 millóns para novas axudas á cadea de valor innovadora do hidróxeno renovable

Atrás
02/08/2023

O Goberno lanza 66,6 millóns para novas axudas á cadea de valor innovadora do hidróxeno renovable

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) lanzou unha segunda convocatoria do programa de incentivos 4 á cadea de valor innovadora e de coñecemento do hidróxeno renovable. Esta convocatoria está dotada con 66,6 millóns de euros do PRTR, que se suman aos 40 millóns do mesmo programa na súa primeira convocatoria. Adscritas ao Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica de Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento (PERTE ERHA), buscan impulsar o desenvolvemento de proxectos de investigación básica-fundamental, pilotos innovadores e a formación en tecnoloxías habilitadoras clave dentro da cadea de valor do hidróxeno renovable. A concesión das axudas estará condicionada á implantación en España dos desenvolvementos, cun investimento mínimo de 500.000 euros por proxecto. As características da convocatoria están dispoñibles na web do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), organismo adscrito ao MITECO, que será o encargado de xestionar estas axudas que se outorgarán en réxime de concorrencia competitiva. O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto desde o 8 de setembro ata o 7 de novembro de 2023 (ás 17:00 horas). Entre os criterios de adxudicación, valorarase a participación de pemes, o impacto positivo en zonas de Transición Xusta, a redución de emisións e a creación de emprego. Poderán ser obxecto de axudas empresas e asociacións empresariais; consorcios e agrupacións empresariais con polo menos unha peme participante; o sector público institucional; entidades de dereito privado vinculadas ou dependentes das Administracións e Universidades Públicas; e os centros tecnolóxicos, así como os centros de apoio á innovación tecnolóxica de ámbito estatal. Esta segunda convocatoria do programa de incentivos 4 á cadea de valor innovadora do hidróxeno renovable enmárcase na Compoñente 9 'Folla de roteiro do hidróxeno renovable e a súa integración sectorial' do PRTR e, en particular, no seu Investimento 1: 'Hidróxeno renovable: un proxecto país', que pretende posicionar a España como referente en produción e aproveitamento do hidróxeno verde.