Atrás

O Goberno publica a proposta definitiva de Cátedras Chip

Atrás
23/04/2024

O Goberno publica a proposta definitiva de Cátedras Chip

O Ministerio de Transformación Dixital e Servizo Público, a través da Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas Dixitais, publicou a proposta de resolución definitiva da convocatoria de axudas do programa 'Cátedras Chip'. Estas axudas, enmarcadas no Proxecto Estratéxico de Microelectrónica e Semicondutores (PERTE Chip), pretenden acadar a soberanía dixital da Unión Europea e consolidar este sector en España para seguir xerando emprego cualificado e sinerxías económicas. Tras a valoración das alegacións e a reunión da Comisión de Valoración, acordouse conceder unha axuda de 45 millóns de euros a 17 iniciativas nas que participen 80 empresas, de forma individual ou consorciada, para a constitución de cátedras universidade-empresa no área de microelectrónica e semicondutores. Concedéronse un total de 6.318.102 € a dúas universidades galegas: a Universidade de Santiago con 1.580.875 € e a Universidade de Vigo con 4.737.227 €, o que supón o 13,81% do total concedido. Este programa tradúcese definitivamente no financiamento de 17 cátedras universidade-empresas tanto en centros públicos como privados, e na mobilización dun investimento público-privado de 54,5 millóns de euros, co obxectivo de potenciar e potenciar a formación no ámbito da microelectrónica e dos semicondutores . O programa, financiado con fondos Next Generation EU, terá unha duración mínima de catro anos e dará lugar a 1.000 novos perfís altamente cualificados e moi demandados polo sector.