Atrás

O investimento estranxeiro en empresas españolas a través do Fondo de Coinvestimento FOCO

Atrás
16/04/2024

O investimento estranxeiro en empresas españolas a través do Fondo de Coinvestimento FOCO

O Consello de Ministros aprobou o Acordo que regula o funcionamento do Fondo de Coinvestimento (FOCO), establece os requisitos que deben cumprir os seus beneficiarios e desenvolve o réxime de xestión e funcionamento do dito Fondo. Este novo instrumento financeiro público estará dotado ata 2026 con 2.000 millóns de euros procedentes do 'Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia' e xestionarase a través de COFIDES, dependente do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa a través da Secretaría de Estado de Comercio. O obxectivo deste Fondo é contribuír á transformación do modelo produtivo español atraendo investimento estranxeiro cara ás empresas españolas que realicen investimentos en actividades aliñadas ao Plan de Recuperación como a transición enerxética, a transformación dixital, a mobilidade sostible, a biotecnoloxía ou a agricultura sostible. Os beneficiarios finais do investimento ou financiamento por parte do Fondo serán empresas privadas, existentes ou de nova creación, con sede na Unión Europea e con centro de traballo en España, independentemente da súa dimensión e titularidade do capital. O Fondo poderá investir en proxectos ou investimentos en España. En canto aos coinvestidores estranxeiros, poden ser institucións públicas (fondos públicos de pensións, fondos soberanos, institucións multilaterais...); como investidores institucionais privados a longo prazo (fondos de investimento, fondos de pensións...), así como empresas estranxeiras que establecen figuras corporativas en España para realizar proxectos de investimento. Tamén poderán ser subvencionables os vehículos e entidades de investimento privado nacionais, sempre que mobilizen recursos de investidores estranxeiros. En canto aos instrumentos e modalidades de financiamento, o fondo FOCO realizará os seus investimentos mediante instrumentos de capital ou mediante achegas a fondos de investimento, actuando como fondo de fondos. A achega do investidor estranxeiro debe ser sempre igual ou superior á de FOCO.