Atrás

O MINCOTUR publicou unha nova listaxe de solicitudes admitidas de maneira definitiva da convocatoria de Proxectos de produción de baterías de vehículo eléctrico (PERTE VEC – sección A)

Atrás
28/11/2023

O MINCOTUR publicou unha nova listaxe de solicitudes admitidas de maneira definitiva da convocatoria de Proxectos de produción de baterías de vehículo eléctrico (PERTE VEC – sección A)

O Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, publicou o 28 de novembro de 2023 a través da Secretaría Xeral de Industria e da Pequena e Mediana empresa, a listaxe actualizada de solicitudes estimadas de maneira definitiva da convocatoria de Proxectos de producción de baterías de vehículo eléctrico, convocatoria do ano 2023 enmarcada no PERTE VEC.

Segundo a convocatoria publicada o 6 de xullo de 2023, cuxo prazo rematou o 15 de setembro, o orzamento máximo fíxase en 837.000.000 €. A listaxe de solicitudes estimadas actualízase de maneira periódica. O día 28 de novembro, unha nova listaxe de solicitudes estimadas de maneira definitiva foi publicada, na cal unha das solicitudes provisionalmente seleccionada pasou ó listado definitivo de solicitudes estimadas, sendo o importe total concedido de 153.100 € (un 0,01 % do total orzamentado). Deste xeito, o importe total concedido nesta convocatoria a día de hoxe é de 628.856.034 € (un 75,13 % do total orzamentado). Non se engadiron máis beneficiarios galegos nesta listaxe.

O detalle do proxecto é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Breve descrición actuación

Subvención proposta (€)

Préstamo proposto (€)

B56210628

OPTIMIZED BATTERY SYSTEMS S.L.

Desarrollo y producción de plataformas de gestión de baterías.

153.150

0

Total concedido de axuda (€)

153.150

0