Atrás

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas do programa de incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas (programa CE Implementa)

Atrás
08/04/2024

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas do programa de incentivos a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas (programa CE Implementa)

A norma que pretende desenvolver establecerá as bases reguladoras para a concesión de subvencións a proxectos piloto singulares de comunidades enerxéticas. Os obxectivos a acadar son fundamentalmente os seguintes:

Co obxectivo de mellorar a participación da cidadanía no procedemento normativo, realizarase unha consulta pública na que se recollerá a opinión dos suxeitos sobre:

  • No marco do PRTR e aliñados co Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, impulsar o desenvolvemento de proxectos no ámbito das enerxías renovables a través das comunidades enerxéticas.
  • Mellora da seguridade xurídica e da eficacia normativa.
  • Facilitar a xestión das subvencións.
  • Incrementar a asistencia dos interesados nas distintas convocatorias.
  • Dotar de total transparencia ao procedemento de xestión das subvencións.

As alegacións poderán presentarse dende o 8 de abril de 2024 ata o 22 de abril de 2024. As alegacións poden enviarse ao enderezo electrónico: bzn-comunidadenergia@miteco.es

Deberán indicar as seguintes preguntas:

  • Asunto: "CPP Comunidades".
  • Nome e apelidos/nome ou razón social do participante
  • Organización ou asociación (se procede)
  • Contacto (correo electrónico)