Atrás

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas a proxectos singulares de instalacións de biogás e biometano

Atrás
08/04/2024

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas a proxectos singulares de instalacións de biogás e biometano

A norma que se pretende desenvolver establecerá as bases reguladoras para a concesión de subvencións para proxectos singulares de instalación de biogás e biometano. Os obxectivos a acadar son fundamentalmente os seguintes:

  • No marco do PRTR e aliñados co Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, promover o desenvolvemento de proxectos no ámbito da bioenerxía, en concreto do biogás e do biometano .
  • Mellora da seguridade xurídica e da eficacia normativa.
  • Facilitar a xestión das subvencións.
  • Incrementar a asistencia dos interesados nas distintas convocatorias.
  • Dotar de total transparencia ao procedemento de xestión das subvencións.

As alegacións poderán presentarse dende o 8 de abril de 2024 ata o 22 de abril de 2024 . As alegacións poderán enviarse ao enderezo electrónico: bzn-biogas@miteco.es

Deberán indicar as seguintes preguntas:

  • Asunto: "CPP biogás ".
  • Nome e apelidos/ denominación ou razón social do participante
  • Organización ou asociación (se procede)
  • Contacto (correo electrónico)