Atrás

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas a proxectos de Cadea de Valor Renovable

Atrás
08/04/2024

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico publicou a consulta pública previa da Orde pola que se establecen as bases reguladoras das convocatorias de axudas a proxectos de Cadea de Valor Renovable

A norma que se pretende desenvolver establecerá as bases reguladoras para a concesión de subvencións en réxime de concorrencia competitiva, a proxectos de cadea de valor que cumpran as condicións establecidas no punto 2.8 da Comunicación da Comisión Europea do 17 de marzo de 2023 (2023)/C 101/03) sobre o Marco Temporal de Crise e Transición.

Os obxectivos a acadar son fundamentalmente os seguintes:

 • No marco do PRTR e aliñados co Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima 2021-2030, promover o desenvolvemento de proxectos no ámbito industrial .
 • Mellora da seguridade xurídica e da eficacia normativa.
 • Facilitar a xestión das subvencións.
 • Incrementar a concurrencia dos interesados nas distintas convocatorias.
 • Dotar de total transparencia ao procedemento de xestión das subvencións.
 • Impulsar a posta en marcha de proxectos de fabricación de equipos, compoñentes e transformación de materias primas esenciais para a transición cara a unha economía de cero emisións netas, contribuíndo á descarbonización nacional, así como a transformación do sistema produtivo cara a pautas baseadas na eficiencia enerxética, a dixitalización e a innovación. 

As alegacións poderán presentarse dende o 8 de abril de 2024 ata o 22 de abril de 2024. As alegacións poderán enviarse ao enderezo electrónico: bzn-renovables@miteco.es

 • Deberán indicar as seguintes preguntas:
 • Asunto: "CPP Cadea de valor".
 • Nome e apelidos/nome ou razón social do participante
 • Organización ou asociación (se procede)
 • Contacto (correo electrónico)