Atrás

O MITECO abre a audiencia pública as bases reguladoras de axudas para instalacións de xeración renovable nas illas

Atrás
31/10/2022

O MITECO abre a audiencia pública as bases reguladoras de axudas para instalacións de xeración renovable nas illas

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) publicou o proxecto de orde polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para instalación de xeración de enerxía eléctrica nas illas, a partir de fontes de enerxía renovable, así como os proxectos de resolución para as primeiras convocatorias en Illes Balears e Canarias. Espérase que esta línea de incentivos mobilice inversión para a incorporación dunha nova potencia instalada asociada, na súa gran mayoría, a sistemas de almacenamento, producción de hidróxeno e xestión da demanda. Os fondos, enmarcados dentro do PRTR, destinaranse a proxectos de xeración de enerxía eléctrica mediante fontes de orixe renovable de carácter innovador que aseguren potencia firme ó sistema, incluindo a repotenciación ou renovación tecnolóxica das instalación obsoletas. Os comentarios ao proxecto de orde ministerial e ós proxectos de resolución para cada convocatoria deben remitirse ata o 11 de novembro.