Atrás

O MITECO concede 20 millóns para Oficinas de Transformación Comunitaria que faciliten a creación de novas comunidades enerxéticas

Atrás
20/09/2023

O MITECO concede 20 millóns para Oficinas de Transformación Comunitaria que faciliten a creación de novas comunidades enerxéticas

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), a través do Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), resolveu definitivamente a primeira convocatoria do programa de axudas ás Oficinas de Transformación Comunitaria (OTC) para o fomento e dinamización de Comunidades Enerxéticas (OFICINAS CE) coa adxudicación dos 20 millóns de euros previstos a un total de 79 proxectos repartidos por boa parte do territorio nacional. Por volume de axudas, o 77% dos beneficiarios propostos son entidades públicas, fronte ao 23% que corresponde ao sector privado. E tamén en termos numéricos, a maioría dos 79 proxectos seleccionados (50) son de carácter público, xa sexan de concellos, de entidades supramunicipais como agrupacións de municipios, deputacións, cabildos, ou mesmo fixan o seu radio de actuación no conxunto dunha Comunidade Autónoma. Destaca tamén a participación do sector privado e da sociedade civil, cun bo número de iniciativas promovidas por pemes, entidades sen ánimo de lucro, asociacións e empresas da economía social. En canto á distribución territorial, os expedientes beneficiarios das axudas, elixidos en réxime de concorrencia competitiva, distribúense por todas as comunidades autónomas, agás La Rioja e as cidades autónomas de Ceuta e Melilla. Non se presentou ningunha solicitude en ningunha das tres. Outro factor relevante é que o 73% das oficinas subvencionadas (58) traballarán en concellos con reto demográfico e/ou de transición xusta. Entre os beneficiarios atópanse cinco entidades locais galegas: a Deputación de Pontevedra, o Concello de O Rosal, o Concello de Ames, a Confederación Empresarios de Lugo e o Concello de Narón, que en conxunto obtiveron 931.486 €, o que supón o 4,68% do total concedido.