Atrás

O MITECO publicou a resolución provisional de proxectos innovadores de almacenamiento enerxético hibridado (PERTE ERHA)

Atrás
14/11/2023

O MITECO publicou a resolución provisional de proxectos innovadores de almacenamiento enerxético hibridado (PERTE ERHA)

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, publicou o 14 de novembro de 2023, a través do Instituto para a Diversificación e  Aforro da Enerxía (IDEA), a proposta de resolución provisional da Primeira convocatoria de axudas para proxectos innovadores de almacenamiento enerxético hibridado con instalación de xeración de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, convocatoria enmarcada no perte ERHA.

Segundo a convocatoria publicada o 23 de decembro de 2022, o orzamento máximo fíxase en 150.000.000 €. Seleccionáronse 30 proxectos, sendo o importe total concedido de 152.276.027 €, dada a dispoñibilidade de crédito dispoñible tal e como se indica na disposición novena apartado 2. A distribución dos proxectos beneficiarios polas distintas comunidades autónomas é a seguinte:

 

PERTE ERHA – Proxectos innovadores almacenamiento enerx. hibridado

 CCAA

Nº Beneficiarios

Total concedido

%Sobre o concedido

Extremadura

11

78.781.395

51,74%

Castilla-La Mancha

5

37.147.788

24,40%

Castilla y León

6

18.587.566

12,21%

Andalucía

3

8.082.971

5,31%

Navarra

2

4.098.182

2,69%

Islas Baleares 

1

2.925.000

1,92%

Islas Canarias

1

1.454.976

0,96%

Galicia

1

1.198.150

0,79%

Aragón

 

 

0,00%

Asturias

 

 

0,00%

Cantabria

 

 

0,00%

Cataluña

 

 

0,00%

La Rioja

 

 

0,00%

Madrid

 

 

0,00%

Murcia

 

 

0,00%

País Vasco

 

 

0,00%

Valencia

 

 

0,00%

Total

30

152.276.027

 

 

Extremadura lidera a lista con máis da metade do total concedido para esta comunidade (78 millóns de euros), seguida por Castilla-La Mancha cun 24,40 % do total concedido. Galicia atópase nunha octava posición, cun único proxecto subvencionado por importe de 1.198.150 €.

O detalle da entidad galega beneficiaria é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Breve descrición actuación

Importe axuda (€)

A15493315

PARQUE EÓLICO DE MALPICA, S.A.

Almacenamiento hibridado con el parque eólico repotenciado existente Malpica

1.198.150

Total concedido de axuda (€)

1.198.150