Atrás

O MITECO publicou o 24 de novembro de 2023 a resolución definitiva dos Programas “Repotenciación Circular”, convocatoria enmarcada no PERTE ERHA

Atrás
24/11/2023

O MITECO publicou o 24 de novembro de 2023 a resolución definitiva dos Programas “Repotenciación Circular”, convocatoria enmarcada no PERTE ERHA

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto demográfico, publicou o 24 de novembro de 2023 a resolución definitiva da Primeira Convocatoria dos Programas “Repotenciación Circular”, para a concesión de axudas á inversión na repotenciación de instalación eólicas, na renovación tecnolóxica e medioambiental de minicentrais hidroeléctricas de ata 10 MW, e en instalacións innovadoras de reciclaxe de pas de aeroxeradores, programas enmarcados no PERTE ERHA.

A Primeira Convocatoria dos Programas “Repotenciación Circular” foi publicada o 14 de decembro de 2022, o orzamento máximo para os tres programas establéceuse en 222.500.000 €. Seleccionáronse 161 expedientes, sendo o importe total concedido de 164.151.747 € (un 73,78 % do total orzamentado) dos cales un total de 54.548.154 € a 21 proxectos que se levan a cabo en Galicia, o cal representa un 33,23 % do total concedido.

A análise de cada programa realizase a continuación:

Segundo a convocatoria, o orzamento máximo para o Programa 1: “Repotenciación de instalación eólicas”, establécese en 150.000.000 €. Seleccionáronse 29 expedientes, sendo o importe total concedido de 127.389.326 € (un 84,92 % do total orzamentado), dos cales un total de 48.468.667 € a 8 proxectos que se realizan en Galicia, o que representa un 38,05 % do total concedido.

O detalle dos proxectos é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Breve descrición actuación

Importe axuda (€)

A15685373

ENERGÍAS AMBIENTALES DE SOMOZAS S.A.

Proyecto de modificación del Parque Eólico Somozas en explotación

13.463.550

A32259541

IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A.

Repotenciación 2.0 del Parque Eólico Serra da Panda

4.456.343

A32259541

IBERDROLA RENOVABLES GALICIA S.A.

Repotenciación del Parque Eólico Muras

11.000.000

B84160423

NATURGY RENOVABLES, S.L.

Proyecto de Modificación del Parque Eólico Novo en Explotación

5.625.000

B84160423

NATURGY RENOVABLES, S.L.

Proyecto de Ejecución de la Modificación del Parque Eólico Monte Redondo

12.771.000

A15610017

SOTAVENTO GALICIA, S.A.

Repotenciación Parcial del parque eólico experimental Sotavento

499.000

B61234613

ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.A.

Renovación del canal y mejora medioambiental de la conectividad fluvial de la central hidroeléctrica Tarrío

158.774

B15864598

VENTO LARACHA S.L.

Repotenciación Parque Eólico Pena Galluda

495.000

Total concedido de axuda (€)

48.468.667

 

 

Segundo a convocatoria, o orzamento máximo para o Programa 2: “Para as actuacións na renovación tecnolóxica e ambiental de minicentrais hidroeléctricas de ata 10MW”, establécese en 42.500.000 €. Seleccionáronse 126 expedientes. Sendo o importe total concedido de 23.097.667 € (un 54,34 % do total orzamentado), dos cales un total de 6.097.487 € a 13 proxectos que se realizan en Galicia, o que representa un 26,32 % do total concedido.

O detalle dos proxectos é o seguinte:

CIF

Nome beneficiario

Breve descrición actuación

Importe axuda (€)

B27262575

BARRAS ELÉCTRICAS DE GALICIA S.A.

Renovación tecnológica y medioambiental de C. H. Tronceda

80.000

B27262575

BARRAS ELÉCTRICAS DE GALICIA S.A.

Renovación tecnológica y medioambiental de C. H. Piago

34.110

B27262575

BARRAS ELÉCTRICAS DE GALICIA S.A.

Renovación tecnológica y medioambiental de C. H. Chavin

7.590

B27262575

BARRAS ELÉCTRICAS DE GALICIA S.A.

Renovación tecnológica y medioambiental de C. H. Xerdiz

64.000

A95075586

IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U

Rehabilitación tecnológica y medioambiental de la CH Guístolas en Puebla de Trives (Ourense)

407.550

B36245983

CENTRAL TÉRMICA MACEIRAS S.L.

Renovación Central Hidroeléctrica Maceira

255.332

A15046907

ENERGÍA DE GALICIA, S.A.

Aprovechamiento hidroeléctrico río Barbantiño

27.000

B15552060

HIDROELECTRICA LUMYMEY S.L.

Ampliación de la Central Hidroeléctrica de Portodios en el Río Furelos, TM Santiso (A Coruña)

1.200.000

B27441252

NORVENTO HIDRÁULICA S.L.

Renovación de la media tensión y de la canalización central - Azud

139.855

B27441252

NORVENTO HIDRÁULICA S.L.

Integración nuevo conducto caudal ecológico en presa CH Barreiro

32.151

B27441252

NORVENTO HIDRÁULICA S.L.

Renovación de la baja tensión y control de la C.H. Barreiro

74.434

A15592439

SISTEMAS ENERGÉTICOS MAÑÓN ORTIGUEIRA, S.A.

Parque eólico "Coriscada Repotencicación"

3.699.465

A24246407

SALTO DE VILACOBA S.A.

Renovación tecnológica y medioambiental de C. H. Vilacoba

58.000

Total concedido de axuda (€)

6.079.487

 

Segundo a convocatoria, o orzamento máximo para o Programa 3: “Instalacións innovadoras de reciclaxe de pas de aeroxeradores”, establécese en 30.000.000 €. Seleccionáronse 6 expedientes. Sendo o importe total concedido de 13.664.754 € (un 45,54 % do total orzamentado). Entre os beneficiarios non hai entidades galegas, e ningunha actuación se realiza en Galicia.