Atrás

O Tribunal de Contas aproba o Informe de Auditoría das medidas adoptadas no seo da Administración Xeral do Estado para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Atrás
26/12/2023

O Tribunal de Contas aproba o Informe de Auditoría das medidas adoptadas no seo da Administración Xeral do Estado para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

O Tribunal de Contas fiscalizou as medidas adoptadas no seo da Administración Xeral do Estado para a execución do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. No marco do programa Next Generation EU, creouse o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR) para apoiar as reformas e investimentos iniciados dende febreiro de 2020. España terá acceso, aproximadamente, a un financiamento total de 140.000 millóns de euros, arredor do 50% en transferencias. Entre outras conclusións, o informe, cuxo ámbito de inspección se estende ata o 31 de maio de 2022, revela algunhas incidencias no funcionamento do sistema creado para a gobernanza do PRTR. Tamén se constatan incidencias na cobertura das necesidades de persoal xurdidas para atender a xestión do plan cos recursos humanos preexistentes na Administración. Por outra banda, o desenvolvemento máis lento do previsto do sistema informático de xestión e seguimento do PRTR, denominada COFFEE-MRR, provocou atrasos na carga dos proxectos no devandito sistema, a súa falta de interoperabilidade con outras aplicacións e a falta de uso como instrumento de análise de riscos. Ademais, a 31 de maio de 2022, este sistema non ofrecía información sobre os beneficiarios de axudas, contratistas e subcontratistas. En canto á estrutura de control, en parte novidosa, advírtese que non conta con todos os procedementos de homoxeneización e coordinación necesarios. Finalmente, os informes de execución publicados na páxina web para presentar o avance do PRTR ofrecen información en termos excesivamente xerais sobre o estado de execución dos investimentos e reformas. O informe fai varias recomendacións encamiñadas a propor melloras na xestión.