Atrás

Os fondos ICO da segunda fase do Plan de Recuperación

Atrás
06/03/2024

Os fondos ICO da segunda fase do Plan de Recuperación

A segunda fase do Plan de Recuperación contempla o despregamento de ata 84.000 millóns de euros en créditos no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Case a metade destes préstamos xestionaranse a través do Instituto de Crédito Oficial (ICO), pola súa experiencia na canalización de recursos a empresas a través do sistema financeiro español. O 27 de febreiro de 2024, o Consello de Ministros aprobou o acordo que establece as condicións xerais para a execución das cinco instalacións a través das que o ICO xestionará 40.000 millóns de euros en préstamos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia que permitirán o proceso de transformación.e a modernización do tecido produtivo e da economía española. Os cinco fondos que xestiona o ICO teñen os seguintes obxectivos: financiar proxectos de investimento que favorezan a dobre transición verde e dixital das empresas, reforzando así a súa competitividade, implantar instalacións específicas para impulsar o sector audiovisual e as tecnoloxías disruptivas, así como aumentar o parque de vivendas públicas de aluguer social e reforzar a competitividade empresarial e contribuír ao acceso a novos mercados. Os préstamos permitirán manter o forte ritmo de investimento e proporcionarán unha rede de seguridade para financiar investimentos privados e públicos nas mellores condicións financeiras nos próximos anos. O ICO asinará convenios cos Ministerios correspondentes, nos que se detallarán as características específicas de cada facilidade.