Atrás

Os proxectos do plan de rehabilitación de vivendas e rexeneración urbana do Plan de Recuperación

Atrás
13/03/2024

Os proxectos do plan de rehabilitación de vivendas e rexeneración urbana do Plan de Recuperación

O Plan de Rehabilitación de Vivendas e Rexeneración Urbana constitúe o compoñente 2 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España. Os seus principais obxectivos son: o fomento da rehabilitación do parque edificable en España, en liña coa Renovation Wave europea, o incremento do parque de vivendas para aluguer social en edificios de eficiencia enerxética, contribuíndo á activación deste sector, que en España representa o 2,5% do total fronte ao 5% da media europea, e á xeración de emprego e actividade a curto prazo. O plan de rehabilitación de vivendas e rexeneración urbana contempla un investimento total estimado de 15.367 millóns de euros, dos cales 10.820 millóns proceden do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. O Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana xestiona: 5.520 millóns de euros proceden das transferencias da primeira fase do Plan de Recuperación entre 2021 e 2023 e 4.000 millóns de euros adicionais en concepto de préstamos para a promoción de vivendas sociais proceden da Adenda, ou segunda fase do Plan de Recuperación que foi aprobado o pasado mes de outubro de 2023. O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico xestiona outros 1.300 millóns de euros, que completan a cifra de 10.820 millóns do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Para alcanzar a cifra total prevista de 15.367 millóns de euros, o obxectivo é mobilizar investimento privado para multiplicar o impacto das iniciativas. Estímase que, aproximadamente, o 30% do investimento total (4.547 millóns) procederá de financiamento privado.