Atrás

Política Territorial convoca subvencións por importe de 64,12 millóns de euros para modernizar o padrón municipal

Atrás
20/11/2023

Política Territorial convoca subvencións por importe de 64,12 millóns de euros para modernizar o padrón municipal

O Ministerio de Política Territorial convoca, en colaboración co Instituto Nacional de Estatística (INE), subvencións por importe de 64,12 millóns de euros para a modernización do padrón municipal a través das entidades locais. Nesta convocatoria concederanse subvencións ás deputacións provinciais de réxime común e de réxime foral, aos cabildos e consells insulares, así como ás comunidades autónomas uniprovinciais. Os beneficiarios finais desta modernización do padrón serán en todo caso os municipios de menos de 20.000 habitantes, así como as cidades de Ceuta e Melilla. Os municipios de máis de 20.000 habitantes que o desexen tamén poderán sumarse ás ferramentas dixitais desenvolvidas a partir desta convocatoria. As entidades locais poderán presentar a súa solicitude ata o 31 de marzo de 2024 e admitiranse proxectos similares que xa se iniciaran con anterioridade.