Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de axudas a proxectos de electrificación de flotas de vehículos lixeiros (Programa MOVES FLOTAS)

Atrás
23/03/2022

Programa de axudas a proxectos de electrificación de flotas de vehículos lixeiros (Programa MOVES FLOTAS)

Tratase de proxectos integrais de renovación de flota, que operen en máis dunha comunidade autónoma e inclúan ao menos, a “Adquisición de vehículos eléctricos e de pila de combustible” (Actuación 1), pudendo tamén recoller iniciativas de “Instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos nos aparcadoiros da empresa ou entidade solicitante” (Actuación 2), e “Actuacións de Transformación da flota cara á electrificación” (Actuación 3).

  • Actuación 1: A contía das axudas varía segundo o tipo de beneficiario, a tipoloxía de vehículo e súa motorización e de se se realiza achatarramento de outro vehículo. Os importes das mesmas veñen recollidos no Anexo III da Orde TED/1427/2021, de 17 de decembro de bases reguladoras do programa.
  • Actuacións 2 e 3: a intensidade da axuda será do 40% dos custos subvencionables, que poderá incrementarse en 10 puntos porcentuais no caso de medianas empresas e en 20 puntos porcentuais no caso de micro e pequenas empresas.

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese