Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa de incentivos 6: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Atrás
31/12/2023

Programa de incentivos 6: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial.

Serán subvencionables os proxectos executados con posterioridade á publicación das bases reguladoras previstas no  R.D. 477/2021 publicado no BOE do 30 de xuño de 2021; tanto as facturas como os xustificantes de pago deberán levar data posterior a da súa publicación.

 

Beneficiarios:

  • Persoas físicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado.
  • As persoas físicas que realicen algunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, nese caso deberán estar dados de alta no Censo de Empresarios, Profesionais e  Retenedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria.
  • As entidades locais e do sector público institucional de calquera AAPP sempre que non realice ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado.
  • Entidades ou organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de lucro, ou persoas xurídicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado.
  • As comunidades de propietarios sobre propiedade horizontal.

 

O importe máximo por tecnoloxía é o seguinte

 

 

 


Expresións de interese Expresións de interese