Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa Kit Digital

Atrás
30/03/2021

Programa Kit Digital

Concesión de 3.067 millóns de euros en axudas en procedemento de concorrencia non competitiva a pequenas empresas, microempresas e persoas en situación de autoemprego para a adopción de solucións de dixitalización dispoñibles no mercado.

O importe da axuda final aplicable a cada solución de dixitalización será o menor dos seguintes importes:

o    Axuda máxima da Categoría de Solución de Dixitalización.

o    Coste da solución de dixitalización contratada.

o    O importe da subvención concedida non asociado a Acordos de Prestación de Solucións de Dixitalización formalizados

Beneficiarios que poderán solicitar a subvención e intensidade das axudas:

Os importes máximos de axuda por Categoría de Soluciones de Dixitalización e segmento son os seguintes:

Enlaces


Expresións de interese Expresións de interese