Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas

Atrás
01/01/2022 - 31/12/2023

Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas

As subvencións a outorgar para a contratación destinaranse á financiación dos custos laborais das persoas novas traballadoras que, reunindo os requisitos fixados nesta convocatoria, sexan contratadas para a adquisición de experiencia profesional no seno dos servizos prestados polas administracións públicas.
Poderán ser beneficiarias das subvencións obxecto desta convocatoria de ámbito estatal, os órganos da Administración Xeral do Estado e seus organismos públicos vinculados ou dependentes, así como as demais entidades que integran o sector público institucional estatal, de acordo co establecido no artigo 84.1 da Lei 40/2015.
A financiación para a realización das actuacións obxecto desta convocatoria ascende a 112.750.000 euros. Destes, 96.250.000 € para o exercicio 2022 e 16.500.000 € para o exercicio 2023.
Prazo 1º:  17/02/2022
Prazo 2º:  01/09/2022
Prazo 3º:  01/08/2023

Expresións de interese Expresións de interese