Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Programa TándEM en entidades do sector público estatal

Atrás
01/01/2022 - 31/12/2023

Programa TándEM en entidades do sector público estatal

Proporcionará formación en alternancia co emprego a xente nova de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos en proxectos inspirados nas escolas taller públicas, centrándose nas capacidades necesarias para a dobre transición, a asistencia social e a cohesión territorial. Recibirán as subvencións entidades do sector público estatal encargadas da execución.
Poderán ser beneficiarias das subvencións obxecto desta convocatoria de ámbito estatal os órganos, organismos e outras entidades do sector público estatal definidas no artigo 2 da Lei 47/2003, de 26 de novembro, Xeral Orzamentaria, que promovan proxectos do Programa TándEM, que se obriguen a implementar un proxecto mixto de emprego e formación para a mellora da ocupación dos demandantes de emprego mediante a realización de accións formativas e execución de obras e servizos de interese xeral.

A financiación para a realización das actuacións obxecto desta convocatoria ascende a 120.000.000 euros. Dos mesmos, oitenta millóns de euros para o exercicio 2022 (80.000.000 €) e corenta millóns de euros (40.000.000 €) para o exercicio 2023.
Prazo 1º:  17/02/2022
Prazo 2º:  01/09/2022
Prazo 3º:  01/08/2023


Expresións de interese Expresións de interese