Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Proxectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión

Atrás
09/09/2021

Proxectos de Investigación de Medicina Personalizada de Precisión

Financiación, en réxime de concorrencia competitiva, de proxectos que fagan posible o desenrolo e implementación no SNS de actuacións clínico-asistenciais que, baixo o concepto global de Medicina Personalizada de Precisión e en coordinación coa infraestrutura IMPaCT, en calquera de seus tres piares, permitan incrementar a precisión en persoas e servizos de saúde dos diferentes procedementos de prevención, diagnóstico, tratamento e rehabilitación dispoñibles. Poderán ser beneficiarios desta actuación tódalas entidades e institucións enumerados no artigo 4.1.b) apartados 1º a 7º da Orde de bases sempre que realicen ou xestionen actividades de I+D+I en Biomedicina ou en Ciencias e Tecnoloxías da Saúde.

Importe total da subvención 29,5 millóns de euros.


Expresións de interese Expresións de interese