Atrás

Red.es modifica as bases e amplía a axuda para o segmento III do Kit Dixital

Atrás
13/05/2024

Red.es modifica as bases e amplía a axuda para o segmento III do Kit Dixital

Red.es anunciou a modificación da Orde ETD/1498/2021, do 29 de decembro, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas do programa Kit Dixital , para a dixitalización de medianas, pequenas, micro e autónomos. empregou, no marco da Axenda España Dixital 2026, o Plan de Dixitalización das Pemes 2021-2025 e o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia de España, financiados pola Unión Europea a través dos fondos NextGeneration EU:

  • 1.000 euros máis de axuda para o segmento de microempresas e autónomos
    • A modificación da orde básica do Programa Kit Dixital inclúe o incremento da contía das axudas para as empresas pertencentes ao segmento III , o integrado por empresas de entre 0 e menos de 3 traballadores. Na actualidade, o importe da axuda é de 2.000 euros e pasa a ser de 3.000 euros . Este incremento das axudas terá carácter retroactivo, é dicir, poderá ser solicitado por aquelas empresas beneficiarias do segmento III que xa o solicitaran con anterioridade e aínda que xa consumisen o seu bono dixital, garantindo así os principios de igualdade de trato, non discriminación. e transparencia.
    • A solicitude de axuda coa nova contía poderá realizarse unha vez aberta o modelo de solicitude no mes de xuño . A partir dese momento, as empresas do segmento III poderán solicitar unha axuda de 3.000 euros. Se xa fuches beneficiario, e queres solicitar a prórroga de 1.000 euros, o trámite será moi sinxelo: só tes que introducir o teu expediente, seleccionar o botón habilitado para iso e asinar ese convenio. Neste caso, a concesión é automática.
  • Nova solución: lugar de traballo seguro
  • Tamén se actualiza o Catálogo de solucións de dixitalización para este segmento III e créase a solución "Estación de traballo segura", que inclúe un dispositivo hardware que debe ter unha licenza integrada no produto e no prezo que cumpra os requisitos establecidos para a categoría.
  • O importe máximo subvencionable para esta solución é de 1.000 euros , sendo subvencionables os novos ordenadores portátiles ou de sobremesa , que deberán cumprir uns requisitos mínimos en canto a almacenamento, procesador, memoria RAM, sistema operativo, entre outros requisitos que a Orde inclúe na súa totalidade.
  • Medianas empresas, novas beneficiarias do Programa

Nesta modificación tamén se inclúen as empresas medianas como novas beneficiarias das axudas do Kit Dixital e establécense dous novos segmentos en función do número de empregados:

- Segmento IV, que estará integrado por empresas de entre 50 e menos de 100 traballadores, cuxo importe da axuda será de 25.000 euros.

- Segmento V está formado por empresas de entre 100 e menos de 250 empregados para as que a bonificación dixital será de 29.000 euros.

A solicitude de medianas empresas poderá realizarse unha vez publicada a correspondente convocatoria e, posteriormente, á apertura do formulario de solicitude. Espérase que sexa no último trimestre de 2024.