Atrás

REGULAMENTO (UE) 2020/2221 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 23 de decembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respecta a os recursos adicionais e as disposicións de execución a remate de prestar asistencia para favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e para preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía (REACT UE)

Atrás
23/12/2020

REGULAMENTO (UE) 2020/2221 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 23 de decembro de 2020 polo que se modifica o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respecta a os recursos adicionais e as disposicións de execución a remate de prestar asistencia para favorecer a reparación da crise no contexto da pandemia de COVID-19 e as súas consecuencias sociais e para preparar unha recuperación verde, dixital e resiliente da economía (REACT UE)