Atrás

REGULAMENTO (UE) 2023/435 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de febreiro de 2023 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2021/241 no relativo aos capítulos de REPowerEU nos plans de recuperación e resiliencia e modifícanse os Regulamentos (UE) n.ou 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e a Directiva 2003/87/CE.

Atrás
28/02/2023

REGULAMENTO (UE) 2023/435 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de febreiro de 2023 polo que se modifica o Regulamento (UE) 2021/241 no relativo aos capítulos de REPowerEU nos plans de recuperación e resiliencia e modifícanse os Regulamentos (UE) n.ou 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e a Directiva 2003/87/CE.