Atrás

Regulamento Delegado (UE) 2021/2105 da Comisión do 28 de setembro de 2021 que completa o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, mediante a determinación dunha metodoloxía para informar sobre os gastos sociais.

Atrás
01/12/2021

Regulamento Delegado (UE) 2021/2105 da Comisión do 28 de setembro de 2021 que completa o Regulamento (UE) 2021/241 do Parlamento Europeo e do Consello, polo que se establece o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, mediante a determinación dunha metodoloxía para informar sobre os gastos sociais.