Atrás

Resolución 1/2022, do 12 de abril, da Secretaria Xeral de Fondos Europeos, pola que se establecen instrucións a fin de clarificar a condición de entidade executora, a designación de órganos responsables de medidas e órganos xestores de proxectos e subproyectos, no marco do sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Atrás
12/04/2022

Resolución 1/2022, do 12 de abril, da Secretaria Xeral de Fondos Europeos, pola que se establecen instrucións a fin de clarificar a condición de entidade executora, a designación de órganos responsables de medidas e órganos xestores de proxectos e subproyectos, no marco do sistema de xestión do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.