Atrás

Sanidade pon en marcha o catálogo común de probas xenéticas

Atrás
24/01/2024

Sanidade pon en marcha o catálogo común de probas xenéticas

O catálogo común de probas xenéticas afecta na actualidade a oito grupos de enfermidades, durante este ano incorporaranse 12 grupos máis e, posteriormente, actualizarase periodicamente. A actualización da carteira común de servizos xenéticos inclúese, como medida transformadora do SNS, no compoñente 18 do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Inclúe un investimento de 50 millóns de euros, dos que 23 millóns destinanse ás comunidades autónomas e a Ingesa, para a ampliación do catálogo de probas xenéticas do SNS mediante a compra do equipamento necesario; outros 23 millóns, para o sistema de información que soporta esta rede de información; e 4 millóns de euros máis para o establecemento dun nodo central que garanta a interoperabilidade. En 2022 xa se repartiron 40 millóns de euros procedentes das medidas compensatorias derivadas da execución do Convenio de Colaboración entre a Administración Xeral do Estado e Farmaindustria para o financiamento do Programa para o desenvolvemento de medidas de mellora da eficiencia e sustentabilidade do SNS.