Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

Atrás

Subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas novas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega

Atrás
03/02/2022

Subvencións públicas destinadas ao financiamento do Programa de primeira experiencia profesional nas administracións públicas, de contratación de persoas novas desempregadas no seo dos servizos prestados pola Administración pública galega

A convocatoria pública de 11,223 miles de euros ten un réxime de concorrencia non competitiva. A contratación de persoas mozas desempregadas, maiores de 16 e menores de 30 anos, na modalidade de contrato en prácticas por parte das entidades que integran o sector público autonómico de Galicia.

Beneficiarios:

Poderán ser entidades beneficiarias da subvención os órganos da Administración da Xunta de Galicia e os seus organismos autónomos, así como as demais entidades que integran o sector público autonómico de Galicia segundo o artigo 3 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.


Expresións de interese Expresións de interese