Atrás

Transición Ecolóxica concede 46,8 millóns a 16 instalacións eléctricas, térmicas e de coxeración con renovables

Atrás
13/12/2023

Transición Ecolóxica concede 46,8 millóns a 16 instalacións eléctricas, térmicas e de coxeración con renovables

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) destinou 46,8 millóns de euros en axudas a 16 instalacións de coxeración e tratamento de residuos que substituirán o uso de combustibles fósiles por enerxías renovables como a solar fotovoltaica, a biomasa, biogás, aerotermia, hidráulica ou fórmulas mixtas. As axudas corresponden á primeira convocatoria do programa RENOCOGEN, financiado con fondos do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, que proporcionará aos titulares das centrais eléctricas e/ou térmicas unha alternativa de subministración enerxética máis asequible e sen emisións, mellorando a súa competitividade. Por tecnoloxías, a maioría dos 16 proxectos que acolleron a axuda, xestionados polo Instituto para a Diversificación e Aforro da Enerxía (IDAE), organización adscrita ao MITECO, apostan pola solar fotovoltaica (8) como substitución dos combustibles fósiles (gas, fuelóleo ou gasóleo) e un por enerxía solar combinada con biogás e minihidráulica. Cinco máis valorarán enerxeticamente a biomasa resultante da súa propia actividade, outro combinará biomasa e enerxía aerotérmica, e o último hibridará enerxía xeotérmica e aerotérmica. Os proxectos seleccionados deberán respectar o principio de non causar danos significativos ao medio ambiente. As instalacións deberán estar totalmente rematadas antes do 31 de xaneiro de 2026. Concedéronse un total de 13.412.560 € a dúas entidades galegas: Un importe de 10.008.250 € para COMPAÑÍA ENERGÉTICA PARA EL TABLERO S.A. e un total de 3.404.310 € para COGENERACIÓN DEL NOROESTE S.L. O que supón o 25,16% do total concedido.