Atrás

Transición Ecolóxica lanza unha Manifestación de Interese para identificar actuacións de impulso ás enerxías renovables

Atrás
30 March 2023

Transición Ecolóxica lanza unha Manifestación de Interese para identificar actuacións de impulso ás enerxías renovables

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), no marco do PRTR, lanza esta Manifestación de Interese (MDI) que servirá para plantexar o deseño dunhas liñas de axuda dotadas con 1.000 millóns de euros adicionais previstas no Plan Máis Seguridade Enerxética (Plan +SE) para o reforzo da cadea de valor na transición enerxética, en liña cos obxectivos do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e a Transformación Económica de Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento (PERTE ERHA). O obxectivo desta manifestación de interese é identificar as posibles capacidades, así como o interese e potencial tecnolóxico, industrial e organizativo, existente ou que poida desenvolverse, para reforzar a autonomía estratéxica española e europea na cadea de valor das tecnoloxías renovables. Isto inclúe as tecnoloxías imprescindibles para a súa integración, como o almacenamento ou a electrónica de potencia. Deste xeito, búscase atopar retroalimentación e sinerxias coas capacidades e fortalezas existentes en España e Europa en todos os sectores, así como identificar e dar resposta a posibles puntos de vulnerabilidade ou de dependencia exterior na cadea de valor.