Atrás

Transición Ecolóxica lanza unha Manifestación de Interese para identificar actuacións de impulso ás enerxías renovables

Atrás
30/03/2023

Transición Ecolóxica lanza unha Manifestación de Interese para identificar actuacións de impulso ás enerxías renovables

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), no marco do PRTR, lanza esta Manifestación de Interese (MDI) que servirá para plantexar o deseño dunhas liñas de axuda dotadas con 1.000 millóns de euros adicionais previstas no Plan Máis Seguridade Enerxética (Plan +SE) para o reforzo da cadea de valor na transición enerxética, en liña cos obxectivos do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e a Transformación Económica de Enerxías Renovables, Hidróxeno Renovable e Almacenamento (PERTE ERHA). O obxectivo desta manifestación de interese é identificar as posibles capacidades, así como o interese e potencial tecnolóxico, industrial e organizativo, existente ou que poida desenvolverse, para reforzar a autonomía estratéxica española e europea na cadea de valor das tecnoloxías renovables. Isto inclúe as tecnoloxías imprescindibles para a súa integración, como o almacenamento ou a electrónica de potencia. Deste xeito, búscase atopar retroalimentación e sinerxias coas capacidades e fortalezas existentes en España e Europa en todos os sectores, así como identificar e dar resposta a posibles puntos de vulnerabilidade ou de dependencia exterior na cadea de valor.