Atrás

Transición Ecolóxica saca a consulta pública a actualización da Estratexia Nacional de Restauración de Ríos

Atrás
24/11/2022

Transición Ecolóxica saca a consulta pública a actualización da Estratexia Nacional de Restauración de Ríos

O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) sacou a consulta pública a actualización da Estratexia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR) que, cun investimento estimado de 2.500 millóns de euros, fixa o obxectivo de restaurar 3.000 kilómetros de ríos españois entre 2022 e 2030 conforma ós Plans Hidrolóxicos de Cuenca e os Plans de Xestión do Risco de Inundación. O documento que se somete a consulta pública recolle as principais reflexión da ENRR e as liñas de actuación para a revisión da mesma. O prazo para o envío de observación ao texto finaliza o 16 de decembro de 2022. Posteriormente, aprobarase polo Consello de Ministros e implantarase a través das distintas administración dacordo co Plan Nacional de Adaptación ao Cambio Climático, conectado ás liñas orzamentarias do Plan de Recuperación, Transición e Resiliencia (PRTR) e cos programas europeos FEDER e LIFE.