Atrás

Transportes activa a terceira selección de navieiras para fomentar o transporte marítimo de mercadorías

Atrás
08/01/2024

Transportes activa a terceira selección de navieiras para fomentar o transporte marítimo de mercadorías

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible activou o terceiro proceso selectivo das navieiras para que poidan obter a condición de entidade colaboradora na xestión das axudas da terceira convocatoria do eco-incentivo marítimo, correspondente ao período de subvencionabilidade comprendido entre o 1 de abril de 2024 e 31 de marzo de 2025. A convocatoria de axudas, cunha dotación prevista de 20 millóns de euros con cargo aos fondos NextGenerationEU, vai dirixida a transportistas, cargadores e operadores de transporte para que poñan os seus camións nos buques como alternativa ao transporte por estrada. En total, o programa de eco-incentivos marítimos conta cun orzamento inicial global de 60 millóns de euros, repartidos a partes iguais entre as tres anualidades previstas. Para ser entidade colaboradora do programa, as navieiras deben cumprir unha serie de condicións como estar establecidas nun país da Unión Europea (por exemplo, ter o domicilio fiscal nun Estado membro); estar legalmente autorizado para realizar transporte marítimo de mercadorías entre dous países da UE; e ter polo menos un servizo xa operativo que sexa subvencionable. As navieiras disporán dun prazo de 15 días hábiles a partir do luns 8 de xaneiro de 2024 para participar neste terceiro proceso selectivo.