Atrás

Transportes avaliará a resiliencia das estradas aos efectos do cambio climático

Atrás
27/03/2024

Transportes avaliará a resiliencia das estradas aos efectos do cambio climático

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible sacou a licitación por 4,97 millóns de euros un contrato de servizos para avaliar a resistencia da Rede de Estradas do Estado ante eventos hidrometeorolóxicos e xestión de inundacións, no marco do plan de adaptación ao cambio climático que se está a desenvolver. Este contrato está financiado polos fondos europeos NextGenerationEU, no marco do PRTR. O anuncio publicarase en breve no Boletín Oficial do Estado (BOE). O obxectivo é estudar os riscos de orixe hidrolóxica na Rede de Estradas do Estado, así como o desenvolvemento de instrumentos que permitan mellorar a xestión das inundacións. Nas infraestruturas viarias, os riscos hidrolóxicos materialízanse en dous tipos de condicións: a acumulación de auga na calzada que imposibilita a circulación segura, deixando fóra de servizo un tramo, e o deterioro ou fallo de determinados elementos e estruturas viarias.