Atrás

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana adxudica 500 millóns a 120 municipios para fomentar a Mobilidade sostible

Atrás
27/04/2023

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana adxudica 500 millóns a 120 municipios para fomentar a Mobilidade sostible

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana (Mitma) concedeu provisionalmente 500 millóns de euros dos fondos europeos de recuperación NextGenerationEU a 120 municipios de toda España, nos que viven uns 18 millóns de persoas, para descarbonizar o transporte e fomentar unha Mobilidade activa e sostible nos núcleos urbanos. Grazas a estas axudas o Ministerio cofinanciará 432 actuacións encamiñadas á compra de autobuses urbanos eléctricos, o despregue de carrils bici, a peatonalización de rúas, a dixitalización de servizos de Mobilidade ou a implantación de zonas de baixas emisión, entre outros proxectos. O Ministerio seleccionou provisionalmente estos 432 proxectos de entre as 679 solicitudes presentadas por un total de 188 potenciales beneficiarios do programa: municipios de máis de máis de 50.000 habitantes, capitais de provincia e concellos de localidades de máis de 20.000 habitantes que dispoñan dun Servizo de transporte público colectivo urbano interior, e dispoñan dun Plan de Mobilidade Sostible. A convocatoria celebrouse en réxime de concorrencia competitiva, polo que se seleccionaron as actuacións de maior puntuación obtenida en base a criterios de madurez, impacto, calidade e relevancia. Entre os beneficiarios encóntranse sete concellos galegos, que obtiveron provisionalmente 29.773.549 € para a execución de 25 actuacións en total, o cal representa un 5,44% sobre o total concedido na convocatoria. O concello de Vigo é o que obtivo un maior importe de subvención de 10.161.385 € para a execución de seis actuacións, seguido do concello de A Coruña, o cal obtivo 9.089.964 € para a execución de catro actuacións.