Atrás

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana asina acordos para a construcción en aluguer asequible e rehabilitación de 1.640 vivendas en 7 comunidades autónomas

Atrás
08/02/2023

Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana asina acordos para a construcción en aluguer asequible e rehabilitación de 1.640 vivendas en 7 comunidades autónomas

O Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana presidiu a asinación de varios acordos con Canarias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid, Murcia e Navarra e varios concellos para acontruir e rehabilitar 1.640 vivendas e facilitar o acceso a unha vivienda digna, sustentable e asequible. Os acordos asinados están enmarcados no PRTR. Suscribíronse acordos para a construcción de máis de 688 vivendas en aluguer social ou asequible en edificios enerxéticamente eficientes en varios municipios de Castilla y León, Extremadura, La Rioja e Navarra que se enmarcan no Programa de axuda á construcción de vivendas en aluguer social en edificios enerxéticamente eficientes. O obxectivo é financiar a promoción de vivendas da nova construcción sobre terreos de titularidade pública, que incrementen o parque público de vivienda en aluguer asequible, durante un periodo mínimo de 50 anos e cun consumo de enerxía primaria non renovable inferior nun 20% como mínimo aos requisitos esixidos no Código Técnico de Edificación.