Atrás

Transportes saca a licitación un contrato para o cálculo da pegada de carbono e a elaboración do Plan de descarbonización das estradas do Estado 2021-2030

Atrás
25/03/2024

Transportes saca a licitación un contrato para o cálculo da pegada de carbono e a elaboración do Plan de descarbonización das estradas do Estado 2021-2030

O Ministerio de Transportes e Mobilidade Sostible sacou a licitación por 948.225 euros (IVE incluído) un contrato de servizos de consultoría e asistencia técnica para o cálculo da pegada de carbono e a elaboración do Plan de Descarbonización 2021-2030 da Dirección Xeral de Estradas. (DGC). Este contrato está financiado con fondos europeos PRTR. O anuncio publicarase no Boletín Oficial do Estado (BOE). En concreto, realizarase o cálculo da pegada de carbono correspondente aos anos 2022, 2023, 2024 e 2025, mediante a metodoloxía de Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard (GHG Protocol), que establece marcos globais para medir e xestionar as emisións de gases de efecto invernadoiro. (GEI) nos sectores público e privado co obxectivo de reducilo e inscribilo no Rexistro de proxectos de pegada de carbono, compensación e absorción da Oficina Española de Cambio Climático (OECC). O estudo contemplará as 15 Demarcacións existentes e as súas 38 unidades provinciais, xunto coas oficinas dos Servizos Centrais situadas en Madrid. A partir destes cálculos, establecerase un Plan de Descarbonización para o ano 2030 para facilitar á DGC unha análise das emisións actuais e futuras xeradas e establecer unha folla de ruta cara á descarbonización que permita establecer medidas encamiñadas á redución progresiva dos diferentes compoñentes que contribúen a pegada de carbono e que marca as liñas de traballo prioritarias a partir de criterios obxectivos e fitos intermedios que permitan avaliar a súa consecución, propoñendo un plan de investimento para tal fin.