Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

04/06/2026
Subvencións para a transformación de frotas de transporte de viaxeiros e mercadorías de empresas privadas prestatarias de servizos de transporte por estrada, así como de empresas que realicen transporte privado complementario
De acordo co disposto no artigo 16 do Real decreto 983/2021, do 16 de novembro, son actuacións subvencionables:   Actividade 1:  achatarramiento. Código de procedemento ...

31/12/2023
Axudas dirixidas a proxectos de infraestruturas ambientais, sociais e dixitais en municipios de zonas afectadas pola transición enerxética
O MITECO lanza axudas por 91 millóns para infraestruturas municipais en zonas de transición xusta, as solicitudes de axuda irán dirixidas á rehabilitación de bens, espazos e terreos de...

31/12/2023
Concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector servizos e noutros sectores produtivos
Concesión en réxime de concorrencia non competitiva de 19.807.118 euros baixo as bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021 para a realización dos seguintes programas: Programa de...

31/12/2023 Eido Local
Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes ao Programa de incentivos 6 vencellado á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial
O Programa 6 de incentivos vencellados á realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial, de acordo coas bases reguladoras previstas no Real decreto 477/2021...

31/12/2023 Eido Local
Convocatoria do procedemento de concesión de axudas correspondentes aos programas de incentivos 4 e 5 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no sector residencial, as administracións públicas e o terceiro sector
- Programa de incentivos 4: realización de instalacións de autoconsumo, con fontes de enerxía renovable no sector residencial, Administración publica e no terceiro sector, con ou sen almacenamento ...

31/12/2023
Programa de incentivos 6: realización de instalacións de enerxías renovables térmicas no sector residencial.
Serán subvencionables os proxectos executados con posterioridade á publicación das bases reguladoras previstas no  R.D. 477/2021 publicado no BOE do 30 de xuño de 2021; tanto as facturas...

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa Investigo
Axudas destinadas á financiación polo Servizo Público de Emprego Estatal, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia, do "Programa investigo", de contratación de persoas novas...

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas
As subvencións a outorgar para a contratación destinaranse á financiación dos custos laborais das persoas novas traballadoras que, reunindo os requisitos fixados nesta convocatoria, sexan...

01/01/2022 - 31/12/2023
Programa TándEM en entidades do sector público estatal
Proporcionará formación en alternancia co emprego a xente nova de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos en proxectos inspirados nas escolas taller públicas, centrándose nas capacidades...