Convocatorias dirixidas ás empresas públicas e/ou privadas. Se es unha entidade local busca o distintivo Eido Local para coñecer as túas opcións.

 

Convocatorias Convocatorias

28/07/2023 Caducada
Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante a financiación de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023
Poderán ser beneficiarias das subvencións: a) As empresas dos sectores estratéxicos sinalados con vacantes a cubrir en centros de traballo radicados en dous ou máis comunidades autónomas e que...

23/07/2023 Caducada
Subvencións para apoiar a cobertura de vacantes en sectores estratéxicos de interese nacional mediante o financiamento de accións formativas que inclúan compromisos de contratación de persoas desempregadas para os anos 2022 e 2023
Accións formativas con compromiso de contratación dirixidas a persoas desempregadas rexistradas nos servizos públicos de emprego, cando concorran os seguintes requisitos: Que as postos...