Atrás

O Consello Asesor de Intelixencia Artificial aborda os avances na Estratexia Nacional de IA financiados co Plan de Recuperación

Atrás
06/03/2023

O Consello Asesor de Intelixencia Artificial aborda os avances na Estratexia Nacional de IA financiados co Plan de Recuperación

Celebrouse a terceira reunión de alto nivel do Consello Asesor de Intelixencia Artificial, que integran cerca dunha vintena de expertos españois de pretixio internacional, procedentes de diversos ámbitos xeográficos e especialidades, económicas e científicas. No encontró informouse do avance no desenvolvemento da Estratexia Nacional de Intelixencia Artificial (ENIA), que figura na Axenda España Dixital 2026, núcleo do eixo dixital do PRTR. No encontró, destacáronse algunhas das principais iniciativas que son xa unha realidade e mostran o desenvolvemento da ENIA, como:

 

  • A posta en marcha de Quantum Spain, á que se destinaron 22 millóns de euros;
  • A firma do protocolo para a creación do Centro Nacional de Neurotecnoloxía, Spain Neurotech, no campus da Universidade Autónoma de Madrid;
  • O despregamento do PERTE da Nova Economía da Lingua, para contribuir a que a Intelixencia Artificial aprenda a pensar en español e nas linguas cooficiais;
  • O programa RETECH, no que varios dos 11 proxectos de especialización tecnolóxica territorial seleccionados están basados na IA;
  • O Lanzamento de 16 cátedras entre universidade e empresa para Intelixencia Artificial, que movilizarán cerca de 25 millóns de euros entre investimento público e privado;
  • A Creación de Misións de I+D+i en IA, por valor de 50 millóns de euros;
  • A próxima convocatoria para a creación da Rede Española de Excelencia de Intelixencia Artificial;
  • Os 105 millóns de euros destinados para impulsar unha maior adopción da IA nas cadeas de valor dos procesos produtivos de sectores como a saúde ou a agricultura.

 

No ámbito regulatorio, cabe citar o lanzamento coa Comisión Europea dun Piloto do Reglamento europeo de Intelixencia Artificial, para disponer do primeiro banco de probas e que autoridades e empresas poidan analizar o impacto do novo regulamento e preparar as mellores prácticas posibles. España é ademáis o primeiro país europeo en contar cunha Axencia de Supervisión da Intelixencia Artificial (AESIA), que se ubicará en A Coruña e a súa misión será velar polo cumprimento da normativa europea e concienciar sobre o impacto da IA na sociedade.