Atrás

O programa Acelera Startups listo para impulsar o desenvolvemento de 6.100 startups e emprendedores innovadores

Atrás
27/07/2023

O programa Acelera Startups listo para impulsar o desenvolvemento de 6.100 startups e emprendedores innovadores

O Boletín Oficial do Estado recollía o pasado 27 de xullo a publicación da apertura da convocatoria o próximo 5 de setembro, para a solicitude de axudas en especie dirixidas a impulsar o crecemento e desenvolvemento de startups e emprendedores innovadores no marco do Programa de Aceleración de Startups, en réxime de concorrencia non competitiva. O obxectivo deste programa, unha iniciativa do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo, é impulsar do crecemento e desenvolvemento de startups (empresas emerxentes) e emprendedores innovadores aos que se lles dará asesoramento individualizado e formación específica, de maneira que cada beneficiaria recibirá un Plan de Aceleración personalizado que lle permita escalar os seus negocios. A Escola de Organización Industrial (Fundación EOI), adscrita á Secretaría Xeral de Industria e PEME, é a encargada de xestionar estas axudas que ascenden a 33,3 millóns de euros procedentes do fondo do mecanismo de Recuperación e Resiliencia, e teñen a finalidade de apoiar a 6.100 startups e emprendedores innovadores. O Plan de Aceleración constará de tres fases: 1º programa de formación; 2º programa de aceleración, e 3º procura de financiamento e conexión co tecido empresarial. Poderán resultar beneficiarias as empresas que teñan a condición de empresa emerxente (startup) que leven a cabo un proxecto de emprendemento innovador que conte cun modelo de negocio escalable, e os emprendedores innovadores. As axudas desta convocatoria teñen a consideración de minimis, sendo a contía individualizada das axudas en especie, entendida como o equivalente de subvención bruta de 5.471 euros por beneficiaria.