Atrás

Transición Ecológica promove a bioeconomía forestal cunha nova convocatoria de 77 millóns de euros

Atrás
18/05/2023

Transición Ecológica promove a bioeconomía forestal cunha nova convocatoria de 77 millóns de euros

A Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) publicou unha nova convocatoria de subvencións para o apoio a proxectos transformadores para a promoción da bioeconomía ligada ó ámbito forestal e a contribución á transición ecolóxica e ó reto demográfico. Os 77 millóns cos que conta esta nova convocatoria permitirán financiar ata un 95% os proxectos mellor valorados, que poderán ser impulsados por entidades e organización de maneira individual ou conformando agrupacións de ata seis entidades. As axudas, de entre 100.000 euros e 2 millóns por proxectos, persiguen o impulso de iniciativas ligadas á bioeconomía forestal que contribúan tanto á conservación dos recursos naturais e a biodiversidade, como a xeración de capacidades e emprego verde, así como a afrontar o reto demográfico. Esta nova convocatoria, que se enmarca na inversión 4 (xestión forestal sostible) do componente 4 (conservación e restauración de ecosistemas e a súa biodiversidade) do PRTR, busca apoiar proxectos alineados coa nova Estratexia Forestal Española horizonte 2050 (EFE) e o Plan Forestal 2022-2023 (PFE), e inclúese no Obxectivo estratéxico 7 “Garantizar a cohesión territorial mediante intervención en zonas de especial vulnerabilidade” do Plan Estratéxico de Subvencións do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico 2022-2024.