Next Generation Galicia

Apoio á cohesión económica, social e territorial, fortalecemento da resiliencia, mitigación do impacto social e económico da crise da covid-19 e apoio á dobre transición ecolóxica e dixital.

Ver máis

Qué é e a quen vai dirixido

Consiste nunha serie de instrumentos financeiros mobilizados pola Unión Europea destinados a acelerar os programas de reformas e investimentos nos próximos anos.

Obxectivos

  • Promover a cohesión económica, social e territorial.
  • Fortalecer a resiliencia e a capacidade de axuste dos Estados membros.
  • Mitigar o impacto social e económico da crise da covid-19.
  • Apoiar a dobre transición ecolóxica e dixital.

Normativa Normativa

De Interese De Interese

Servizo de asistencia

Imagen Servizo de asistencia
Servizo de asistencia aos Concellos no marco dos fondos do Plan de Recuperación Transformación e Resiliencia

Plan de Recuperación

Plan de Recuperación
España Pode. Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia como proxecto de País

Next Generation Galicia

Next Generation Galicia
Qué é?

Un Plan para Europa

Un Plan para Europa
O Plan de Recuperación para Europa, permitirá movilizar un volume de inversión sen precedentes